Romani Bacht

Stowarzyszenie romów

Do świetlicy środowiskowej uczęszczają dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadzone są różnorodne zajęcia edukacyjne i kulturalne. W świetlicy zatrudniona jest nauczycielka oraz asystenci romscy. Dzieci mają możliwość odrabiania zajęć domowych ze szkoły, mogą korzystać z komputerów, gier telewizyjnych, prowadzone są zajęcia plastyczne. Organizowane są również wycieczki, np. do kina, muzeum, na basen, do zoo. W czasie wakacji dzieci uczęszczające do świetlicy wyjeżdżają na kolonie. Świetlica ma charakter integracyjny i w zajęciach mogą brać udział dzieci romskie i nieromskie.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14-18.

 

Kontakt w sprawie świetlicy: Bożena Paczkowska – 518 235 119

Świetlica środowiskowa

W Centrum: